La contaminació

Des de l’engegada del forn Unax va sorgir el problema inesperat o no contemplat de la contaminació atmosfèrica provocada pels gasos de la combustió, acompanyada de l’arrossegament de grans quantitats de pols de les primeres matèries que sortien a través de la xemeneia projectada de 17 metres d’altura, que no només contaminaven fortament l’entorn de les instal·lacions de la cimentera sinó també els habitatges del personal, que envoltaven la fàbrica. Es va autoritzar el projecte i l’adquisició d’un modern electrofiltre, capaç d’eliminar el 99% de les emissions de pols. Durant el projecte, la fabricació, el muntatge i les proves de l’electrofiltre es van mantenir freqüents i llargs diàlegs i informació mútua amb els pagesos de la zona i els treballadors de la fàbrica, el que va minvar una mica les raonables tensions pels possibles perjudicis als prats i a la ramaderia. Aquest electrofiltre tenia la particularitat de què la pols recollida es reintroduïa al forn, aconseguint la seva amortització en pocs anys. Es van realitzar freqüents reconeixements mèdics, tot i que  que no van descobrir quadres de salut preocupants, l’empresa va prendre la determinació conjunta de traslladar als nens i a les nenes durant un temps a unes residències infantils a Tarragona, en concret, a La Sabinosa. Després d’una llarga estada i ja quan els treballs d’instal·lació dels electrofiltres estaven acabats, les famílies van sol·licitar el retorn dels fills.